WorldSkills International Competitions

 
1
yvkrrt8k
1
1
ysdqrzlr'; waitfor delay '0:0:12' --
1
1
Yk8wTE9RVVVLOA==
1
1
XnKrEz0F
1
1
WEB-INF\web.xml
1
1
WEB-INF\web.xml
1
1
WEB-INF/web.xml
1
1
WEB-INF/web.xml
1
1
WBbLNVHg'); waitfor delay '0:0:12' --
1
1
tt2LRx33')); waitfor delay '0:0:4' --
1
12345678910...